Onshore renewables

Skal produsere ren energi i Tysvær

26 Aug 2019

Share

LinkedInTwitterAddthis
  • Macquarie’s Green Investment Group (GIG) er klare til å utvikle Tysvær vindpark i Rogaland
  • Vindmølle-anlegget på 47MW vil kunne tilby ren energi til industrien i Rogaland, og skal årlig produsere grønn energi tilsvarende forbruket til 8,750 boliger.
  • Med vindmøllene i Tysvær fortsetter GIG satsingen på klimavennlig kraftproduksjon i Norden.

Det er selskapet Green Investment Group (GIG) som har kjøpt opp og skal bygge ut Tysvær vindpark i Rogaland. GIG har hovedkontor i Skottland og er en ledende global aktør innen miljøvennlig kraft og infrastruktur. Selskapet ble opprinnelig opprettet av britiske myndigheter i 2012 som en statlig grønn investeringsbank som skulle fremme det grønne skiftet. I 2017 ble selskapet kjøpt opp av Macquaire Group.

Tomas Tuominen fra Green Investment Group, sier:

Vi er veldig glade for å få muligheten til å bygge Tysvær vindpark. Vi vil tilby viktig regional industri langsiktige avtaler med ren fornybar kraft til lave priser, og bidra til økonomisk vekst for lokalsamfunnet.

For å kunne ta i bruk nye og mer effektive vindmøller, men fortsatt innenfor dagens gitte tillatelser, har GIG søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en mindre endring av konsesjon- og reguleringsplanen. Det er også søkt om en utsettelse av idriftsettelse med et år, til 21. desember 2021. Vindmøllene skal leveres av Siemens Gamesa. Det skal installeres 11 vindmøller som fortsatt skal ha en høydebegrensning på 150 meter. Plassering av møllene, med en mindre endring av veiene, er den samme som ble godkjent i Miljø-, transport- og anleggsplanen i 2017.

GIGs utbygging vil bidra til at Norge oppfyller egne klimaforpliktelser. Norge har besluttet å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Klimagassutslippene skal kuttes med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990. Produksjonen av ren energi i Tysvær vil årlig tilsvare en reduksjon i CO2-utslippet fra 2.500 biler.

GIG har de siste årene bygget styrket virksomheten i Norden gjennom tre vindmølle-prosjekter i Sverige – Markbygden, Overturingen og Hornamossen. Gjennom vindmølleparkene Overturingen og Markbydgen, har GIG inngått en langsiktig kraftsalgsavtale (PPA) med Norsk Hydro. Slike langsiktige avtaler gir industrien en forutsigbar kraftforsyning av utslippsfri energi.

GIG vil bruke flere norske selskaper som underleverandører og gjennom det bidra til lokale investeringer og vekst. Dette vil både styrke, og bidra til nye lokale arbeidsplasser gjennom utbyggingsfasen og når anlegget er i drift.

Nordisk Vindkraft vil være byggeleder for prosjektet og anleggsentreprenøren vil være selskapet RISA.

For mer informasjon, vennligst se Tysvær Vindpark.


Pressekontakt:

Tel: +44 20 3037 4014
Email: mediauk@macquarie.com

Om Green Investment Group og Macquarie Group

Green Investment Group Limited (GIG) er et ledende globalt selskap innen grønn infrastruktur, grønne investeringer og prosjekter. Med sterk ekspertise og stor kapasitet, har selskapet blitt en ledene global virksomhet innen grønne investeringer. Selskapet jobber målrettet med å styrke veksten i den grønne økonomien.

Virksomheten ble initiert og startet av britiske myndigheter i 2012, som den første institusjonen av denne typen i verden. Selskapet ble kjøpt opp av Macquarie Group i 2017, og ble da en av Europas største fagmiljøer innen investering og forvaltning av grønn infrastruktur.

Eierselskapet Macquarie Group Limited (Macquarie) er et finanskonsern innen kapitalforvaltning, finansiering, bank og rådgivningstjenester. Selskapet ble etablert i 1969. I dag sysselsetter Macquarie 15,715 personer i 30 land. Pr 31.mars 2019, hadde Macquarie en forvaltningskapital på 305.8 milliarder britiske pund.

For more information, visit www.greeninvestmentgroup.com and www.macquarie.com.